Nationella prov

Snart stundar intensiva veckor av genomförande, bedömningar och sammanställningar av nationella prov. Det är egentligen som helt vanliga veckor. Vi arbetar mot mål och varje tillfälle har någonting specifikt som vi tränar på och bedömer för att kunna ta eleven vidare i sitt lärande. Det finns några stora skillnader dock. Den ena är att det inte är jag som har gjort materialet och att det av de flesta elever och föräldrar uppfattas som att det är de avgörande ögonblicken för om eleven/barnet är okej eller inte. Den andra är att det inte i sig visar på elevens progression. Jag har en elev som när vi arbetat med taluppfattning hade ett effektmått på 1,17. Om hen inte når godkänt på nationella proven så syns inte den utvecklingen, utan bara resultatet. Det är då samtalet blir så viktigt, att visa på framsteg och att det vi gör faktiskt har betydelse och har effekt. Att gjuta mod och glädje så att viljan att utvecklas inte stannar av. Där ska jag sträva efter att vara bäst!

Annonser

Effektvärde

Halloj!

I augusti fick vi lyssna till en föreläsare genom VisibleLearning+. Hon hette Barbara (tror jag) och hade en uppstart kring just synligt lärande. Hon tog upp många delar, bla återkoppling vid rätt tidpunkt och på rätt sätt, språket och som alltid i dessa sammanhang effektvärde. Vi var några stycken som började prata om att det vore häftigt att prova. Frida (vilarare.wordpress.com) räknar ut effekten efter en termins arbete med taluppfattning. Mätverktyget heter såklart FAT (Förstå och använda tal). 

Jag har funderat mycket på hur jag ska testa detta i svenskan. Jag vet att det går att göra med enskilda delar, såsom stavning av vissa ljud, läshastighetstest osv, men det är inte det jag är ute efter just nu. På vår skola har vi gjort en matris utifrån Nya språket lyfter. Jag vet att bedömningen av elevernas kunskap utifrån den är subjektiv, men har ändå valt att använda mig av den. Varje ruta är lika med 1 poäng. Jag mätte var barnen befann sig i början av terminen och är nu i gång med att bedöma nuläget. Det är inte enormt stora förflyttningar i antalet rutor, men det ska bli spännande att se vad effekten är.

Dessa siffror blir en indikation, inte en absolut mätning såsom ett förtest och ett eftertest (samma test),  om elevernas förflyttning inom  läsning och skrivning. 

Fortsättning följer…

Elevernas skrivande

Jag njuter av att arbeta tillsammans med eleverna kring deras skrivande. Att få utveckla och utvecklas, utmana och utmanas.

Det är så intressant att få göra upptäckter och att reflektera kring dem.

Vi skriver alltid i Google drives dokument när det handlar om längre texter som ska skrivas och bearbetas. I första steget har de i uppgift att dela sin uppgift med mig så att jag kan titta igenom texterna och fundera kring vad nästa steg är för den här eleven. När eleven har skrivit klart sitt första utkast brukar de ha i uppgift att dela det med någon annan i gruppen som ska läsa och ge feedback i form av ”two stars and a wish”. Sedan går eleven tillbaka in i sitt utkast, redigerar, pratar med mig och utvecklar sin text. 

Jag reflekterar mycket över vad som sker under arbetspassen när vi skriver. Det har slagit mig att pojkarna ofta väljer att sitta bredvid varandra och skriver. (De får välja plats i rummet efter var de känner att de lär sig bäst.) De diskuterar, läser varandras texter och stöttar varandra. Ofta hörs ett skratt när de läser en kompis text eller när man får sin text läst av en kompis.  När jag tittar in i dokumentsamlingen som pojkarna har så kan jag se att de har texter från många andra pojkar i gruppen. De delar alltid sina alster med minst fem personer till. De har dessutom en stor samling av texter som de valt att skriva när de ”får en stund över” som har sin inspiration i dataspelens värld. Idag när vi fortsatte att skriva på våra detektivhistorier så satt jag bredvid en pojke och frågade om just det faktum att han hade så många andras texter i sin dokumentsamling. Då berättade han att han har läst alla och att de brukar läsa hans också. ”Det blir liksom roligare att skriva då.” Det känns så härligt att de har kommit så långt att de på egen hand delar med varandra. Nu är det dags för mig att ta dem vidare och se hur de kan hjälpa varandra att utvecklas ännu mer.

Flickorna de väljer oftare att sitta enskilt och ha fokus på sin egen text. De delar med mig och kanske en förälder (innan uppgiften är att dela någon i gruppen). Varför är det så? Hur ska jag arbeta med det? Detta var mina funderingar under lektionen.

I slutet av lektionen talade vi om lektionen, tankar och funderingar. Jag berättade om vad jag sett hos en av pojkarna och det var som om det svepte en vind igenom klassrummet och en av flickorna sa ”Va, får man dela med vem man vill?”. Det gick då upp ett ljus för mig med.  

 

Medarbetarsamtal i grupp, eller wow vilka kollegor.

Idag har jag varit med om någonting helt fantastiskt. Någonting som jag har efterfrågat. Vi har haft medarbetarsamtal i grupp.

Hur det kommer sig att jag efterfrågat detta? Jo,därför att jag tycker att man är starkare tillsammans.

Tidigare har vi suttit i individuella samtal med vår närmsta chef. Vi har talat om utveckling, både för mig, för arbetslaget och för skolan. Detta sker nog under de allra flesta medarbetarsamtal. Enskilt har vi suttit med vår chef med mål och tankar som berör flera än bara en själv. Därför är det ju så mycket bättre att sitta tillsammans. Utifrån skolans lokala arbetsplan kan arbetslaget forma gemensamma mål som den enskilde sedan kan bryta ner och göra till sina. Allt för att arbetslaget ska nå sina gemensamma mål, som givetvis ska gagna eleverna.

Inbjudan till mötet kom från två av våra tre rektorer. Det var också de som ledde samtalet. Innan mötet hade vi fått frågor att förbereda som handlade om oss själva och arbetslaget. Bland annat skulle vi dela med oss av vad vi såg som våra styrkor (frågorna finns längre ner). Jag satt hänförd när jag hörde mina kollegor berätta om sina styrkor. Det fanns en känsla som inte går att beskriva. Jag vet ju att de har många kompetenser, men det var en helt annan sak att höra dem berätta om vad de själva tycker att de är bra på. Jag är så tacksam att de delade med sig.  Det ger hela arbetslaget ytterligare en dimension på något vis. Efter den delen gick vi mot att vara framåtsyftande och titta på vad vi har för utvecklingsområden. Jag upptäckte att vi delade många av tankarna och att lärande och att dela med sig stod i fokus.

För mig som arbetslagsledare gav det mig en vidare bild av de fantastiska kollegor jag har och många tankar och förslag på hur vi kan gå vidare, men innan dess ska vi tillsammans formulera våra mål.

/Wera

Dessa frågor hade vi att förbereda och det var också dem vi talade om under samtalet:

1. Vilka är dina styrkor i arbetet och vilken arbetsuppgift engagerar dig mest?

 Vilka förändringar/förbättringar har du gjort i ditt arbete det senaste året?

3. Vad blev resultatet och vilka lärdomar har du gjort? Sammanfattning.

 Hur tänker du att arbetslaget kan arbeta med att (skolans utvecklingsområden) :

  • synliggöra lärandet

  • med att implementera IKT i undervisningen

  • utveckla vårt arbete med skolans värdegrund?

2. Hur kan vi visa på våra  framsteg och synliggöra dem för oss själva och för våra kollegor? Ge exempel!

  • Överenskommelse

 

3. Formulera mål

 

 

 

 

Vi hade fått frågor innan samtalet

Padlet och lite annat…

Så mycket spännande…

I måndags var jag på besök i Linköping tillsammans med alla deltagare i Ledarskapsakademin. Dagen hade som tema ”Förändring, komplexitet och organisationskultur”.  Som alltid så var det oerhört inspirerande och tänkvärt.  Mycket att det vi diskuterade och lyssnade till känns igen från den fantastiska skolvärld vi befinner oss i. Kira betonade  att en organisation blir effektiv när den har begränsad osäkerhet och att den för att utvecklas behöver ett visst mått av otrygghet och osäkerhet . Hon talade också om vikten av att dela med sig av sin kunskap för att utveckla och vara effektiva. Precis där är vi ju nu, vi i (det utvidgade) kollegiet.

I pausen delade en kollega med sig av ett fantastiskt redskap som heter padlet (padlet.com). Det är en vägg som man kan fylla på sin kammare  eller låta fyllas tillsammans med elever. Jag valde att prova det senare med mina elever. Vi är precis i startgroparna för att tala religion. Efter en introduktion fick alla  i uppgift att fundera kring begreppet religion. Tankar och frågor skrev de upp på väggen. Detta ledde till ett intressant samtal när alla hade haft sin egen tanke- och skrivtid.

Här är ett exempel: http://padlet.com/wall/ndjgj0lsge

Det är ett användarvänligt verktyg som jag ser kan nyttjas i alla ämnen.

/Wera

 

 

 

 

 

 

 

#DigiSkol Min första uppgift

Välkommen!

Sitter just nu på väg mot Linköping för en spännande dag med spännande människor. Detta med bloggande är något helt nytt för mig. En verklig utmaning, men samtidigt inte ett dugg svårt. Jag har flera år nyttjat bloggar för att låta mig inspireras av andras tankar och idéer. Mina reflektioner och tankar efter det har jag sedan tagit med mig in i min värld som lärare och arbetslagsledare. Nu är det dags för mig att våga ta steget att även i skrift dela med mig till andra.

Vem är då jag?

Jag heter Wera Gentele och är lärare på Sofielundsskolan i Sollentuna. Jag är 1-7 lärare med inriktning SV/SO i botten. Detta har jag kompletterat med ett års universitetsstudier i USA, handledarkurser, NO-kurser och lite annat smått och gott.  Just nu arbetar jag i en år 3 med ansvar för svenska, matematik och SO och 60 underbara elever, varav jag är mentor för 30.

Jag är också arbetslagsledare för lärare, fritidspedagoger och assistenter som ingår i vårt arbetslag Linden 2-3 (verksamma pedagoger i år 2-3) samt lärarkategorin 1-3 och Olweussamtalsledare.  Just nu går jag en utbildning i ledarskap som arrangeras av flera kommuner i samverkan. Den går under namnet ”Ledarskapsakademin” och avslutas den 22 maj.

I Sollentuna arbetar vi 1-1 och på just min skola har vi i år 1-3 valt att ha en blandad miljö av PC och lärplattor. Det har fört mig och kollegorna in på helt nya undervisningsvägar där IKT är en naturlig del av vår vardag. Vi arbetar med STL  (Skriva sig till läsning via SITES) och söker ständigt nya utmaningar.

Varför #DigiSkol?

Jag såg en dag i mitt twitterflöde (@wegen_s) att det fanns något så spännande som kallades #DigiSkol. Det dök upp mer och mer frekvent och nyfikenheten växte. Jag läste och kände att detta var något för mig. Jag vill utvecklas och utveckla.

Mitt första mål med kursen är att komma igång att blogga.

Fler mål kommer förhoppningsvis utvecklas med tiden, men en sak i taget.

Kul att vara med!

/Wera